สถานที่ท่องเที่ยว

เขากระโหลก :  อยู่ห่างจากปากน้ำปราณประมาณ 7 กิโลเมตร อยู่ในเขตวนอุทยาน ท้าวโกษา เป็นเขาลูกเล็กๆ มีลักษณะคล้ายกับกระโหลกมนุษย์. มีชายหาดที่สวยงามเป็นอย่างมาก


  • image.jpg
    เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง : เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สมามรถมองเห็นหมู่บ้าน ปากน้ำปราณ เป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิมทองซึ่งเป็นที่นับถือของชาว ปากน้ำปราณเป็นอย่างมาก

  • วนอุทยาน ปราณบุรี : เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ โดยกำหนดพื้นที่ป่าสงวน คลองเก่า-คลองคอบ เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีพื้นที่ประมาณ 1,984ไร่ เป็นป่าชายเ...

  • image.jpg
    ร้านเจ๊เอื้อง-เจ๊อิ้งปูเป็น : เป็นร้านอาหารทะเลสด ที่มีราคาไม่แพง และอร่อย อยู่เส้นทางไป สามร้อยยอด
Visitors: 28,102