ห้องน้ำด้านล่าง

ด้านล่างของตัวบ้าน มีห้องน้ำ ห้องอาบน้ำ แยกเพิ่ม เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย

Visitors: 28,102