เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง

เขาเจ้าแม่ทับทิมทอง : เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม สมามรถมองเห็นหมู่บ้าน ปากน้ำปราณ เป็นที่ตั้งศาลเจ้าแม่ทับทิมทองซึ่งเป็นที่นับถือของชาว ปากน้ำปราณเป็นอย่างมาก

Visitors: 28,102