วนอุทยาน ปราณบุรี

วนอุทยาน ปราณบุรี : เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิต์ โดยกำหนดพื้นที่ป่าสงวน คลองเก่า-คลองคอบ  เป็นป่าสงวนแห่งชาติมีพื้นที่ประมาณ 1,984ไร่ เป็นป่าชายเลน มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ และล่องเรือ

Visitors: 28,103